diccionari seo

Diccionari SEO

diccionari seo

El present diccionari SEO és sumament útil per comprendre la terminologia SEO que sovint resulta complexa per a qui no està habituat a ella.

En aquest glossari de termes SEO recopilem aquells que surten més sovint en boca dels nostres clients. És a dir, els que major nombre de dubtes susciten. Al mateix temps, el major objectiu perseguit en aquest diccionari és el d’explicar tot de forma clara i directa.

C

Crawl Budget

El crawl budget és literalment el pressupost que té una web per ser rastrejada. Google inverteix temps en visitar tota web i això li genera despeses en electricitat. D’aquest fet es creu que limita el temps per a cada web, així que interessa optimitzar-lo.

Crawler

Per rastrejar Google utilitza uns petits programes anomenats crawlers. Literalment vol dir rastrejadors. La seva missió és la de descobrir noves webs i visitar les conegudes per extreure el contingut que hi ha en elles.

Crawling

Crawling és el que fa Google quan visita una pàgina web, ho hagi fet prèviament o no. En aquest procés de rastreig, el seu objectiu és el d’analitzar el contingut escrit de la web, guardar-lo i posteriorment valorar-lo per decidir on posicionar-lo.

I

Intenció de cerca

La intenció de recerca és la motivació que té l’usuari quan busca alguna cosa a Google. Segons quina intenció tingui (pot voler informar-se més sobre alguna cosa, estar a punt per comprar, etc.), l’estratègia a seguir perquè un web posicioni és diferent.

K

Keyword

Les keywords són el que els usuaris escriuen per buscar alguna cosa a Google. En espanyol se les coneix com a paraules clau. Poden dividir-se en diversos grups seguint criteris diferents. Bona part del SEO en general es basa en analitzar keywords i usar-les.

Keyword Research

La keyword research és la recerca de paraules clau. L’objectiu és analitzar quines cerques fa l’usuari i determinar quines convenen més atacar per posicionar-se a Google. Per dur-la a terme es fa ús d’eines que aporten informació.

L

Long tail keyword

Són paraules clau compostes per bastantes paraules, habitualment cinc o més. Per exemple, “hotels de luxe a Nova York pet friendly”. Al ser llargues, solen tenir menys recerques. No obstant això, lo bo és que la competència és també menor.

M

Middle tail keyword

Les paraules clau middle tail es queden, pel que fa a longitud, a mig camí entre les long tail i les short tail. Per exemple, “maquillatge per a home”. De fet, tots els seus números són mitjans: volum de cerques, nivell de competència, etc.

P

Paraula clau

Aquest terme SEO és la traducció de keywords. És el que escrivim a Google quan volem buscar alguna cosa. Per exemple, pot ser que hagis arribat aquí buscant “diccionari SEO”. N’hi ha de diferents tipus i requereixen ser treballades de forma específica.

S

Short tail keyword

Aquest tipus de paraules clau són, com el seu nom indica, de longitud curta. Exemples: “hotels” o “roba de dona”. Tenen un volum de cerques molt alt però la competència per sortir a primeres posicions és molt alta. I no sempre són les més rendibles.

Com treure profit d’aquest diccionari SEO

T’aconsellem llegir els termes que aquí apareixen amb atenció. No per dominar-los sinó per comprendre’ls.

Aquest diccionari SEO t’ajudarà a comunicar-te millor amb qui treballi el posicionament orgànic de la teva pàgina web.

Avís: Tingues en compte que estem constantment afegint nous termes, així que visita el diccionari per veure les noves incorporacions.